Traducció

Traduccions especialitzades

Jurídica

A VERBIAS som especialistes en traducció jurídica a tots els idiomes europeus, però principalment a l'anglès, francès i rus. Som competents per traduir tota la documentació que una empresa necessita per establir relacions comercials a l'estranger: contractes, acords de col·laboració, poders, etc. VERBIAS garanteix l'excel·lència de les seves traduccions jurídiques gràcies al seu equip de traductors especialitzats en qüestions jurídiques.

 

Tècnica

Traducció a tots els idiomes de la documentació tècnica, relativa als productes de les empreses, com per exemple:

 • manuals
 • instruccions d'ús
 • plànols
 • fitxes tècniques
 • patents

Es tracta d'una especialitat de gran rellevància, on més que mai no es permet cap error. La traducció tècnica és aplicable a diversos àmbits i requereix no només profunds coneixements lingüístics, sinó també amplis coneixements tècnics per part del traductor. Per tant, VERBIAS estableix col·laboracions entre traductors i especialistes de cada sector amb la finalitat de garantir una qualitat màxima i evitar així el rebuig per part del destinatari final.


Traducció jurada

VERBIAS també realitza traduccions jurades en totes les combinacions lingüístiques per a particulars, bufets d'advocats, gestories, empreses exportadores, de documents oficials exigits per l'Administració pública, tribunals, notaris o universitats. Les traduccions jurades són dutes a terme per traductors autoritzats pel Ministerio de Asuntos Exteriores espanyol (MAE).

VERBIAS realitza, entre d’altres:

 • traduccions jurades d'estatuts d'empreses
 • patents i marques
 • contractes
 • comptes anuals
 • resolucions judicials
 • actes notarials
 • homologació de diplomes
 • partides de naixement
 • passaports
 • permisos de treball