Nosaltres

Missió

VERBIAS ha estat creada amb l'objectiu de ser el partner global en idiomes de les empreses, tant a nivell de traducció com de formació en qualsevol idioma. A VERBIAS som lingüistes professionals i assessorem, en totes les etapes de la comunicació, les empreses en procés d’internacionalització amb la finalitat de satisfer totes les seves necessitats en l'àmbit lingüístic.

Situada a Sant Cugat del Vallès, en ple cor del CIT (Catalonia Innovation Triangle), VERBIAS ofereix una àmplia gamma de serveis de traducció, de formació  i de difusió de continguts multilingües especialitzats.
Assegura l'excel·lència i la idoneïtat en qualsevol llenguatge tècnic i legal que les empreses necessiten per a la seva expansió global. VERBIAS proporciona una resposta integral a totes les necessitats lingüístiques de les empreses que desitgen internacionalitzar-se.

Valors diferenciadors

 • Experts en traduccions jurídiques, jurades i tècniques.
 • Excel·lència en tota la gestió dels processos.
 • Execució segons els terminis establerts pel client.
 • Especialització de les formacions a mida per a directius.
 • Gestió gratuïta dels ajuts de l’Estat per a la formació en empresa de la Fundación Tripartita.
 • El reconeixement d'empreses avançades com Catalana Occident, Mitsubishi Electric, Laboratorios Salvat o institucions com ESADE, Ajuntament de Sant Cugat, Cambra de Comerç de Terrassa, etc.

Equip

L'equip de VERBIAS és multidisciplinari i compta amb més de 40 professionals entre traductors, intèrprets, correctors, formadors, dissenyadors, maquetistes, etc.

Per poder garantir l'eficiència, qualitat i excel·lència, VERBIAS selecciona rigorosament tots els professionals que passen a formar part del seu equip.

Tots els nostres traductors, intèrprets i formadors:

 • Són nadius.
 • Són llicenciats en traducció/interpretació o filologia amb un màster d'especialització.
 • Tradueixen únicament a la seva llengua materna o ensenyen la seva pròpia llengua materna.
 • Dominen perfectament el castellà i/o català, entre d'altres idiomes de treball.
 • Estan especialitzats en determinats àmbits: tècnic, jurídic, financer, mèdic, etc.
 • Acrediten almenys 5 anys d'experiència.
 • Treballen amb sistemes de traducció assistida (TAO) i memòries de traducció terminològiques, DTP, etc.

Mètode de treball

Per a les traduccions

 1. Recepció del document
 2. Anàlisi dels continguts (àrea d'expertise, terminologia, format, llengua/es d'origen i d'arribada, DTP, etc.)
 3. Realització del pressupost (cost + termini de lliurament)
 4. Assignació del projecte a un traductor especialitzat en l'àrea d'expertise del document
 5. Traducció amb eines TAO (programes de traducció assistida per ordinador) i base terminològica per tal d’assegurar l'homogeneïtat terminològica
 6. Revisió per part d'un corrector independent
 7. Lliurament del document al client dins del termini establert
 8. Feedback del client

Per a les formacions especialitzades

 1. Anàlisi de les necessitats particulars de cada client (especialitat, hores de formació)
 2. Realització d’una proba de nivell escrita i oral
 3. Determinació del nivell inicial
 4. Organització dels grups (reduïts, one-to-one)
 5. Selecció del formador
 6. Elaboració del programa segons les necessitats específiques del client
 7. Realització del curs
 8. Avaluació final del curs
 9. Feedback del client