Formació en idiomes

Infografia amb avió, maleta, ordinador

Totes les formacions impartides per VERBIAS poden acollir-se als ajuts de l'Estat per a la formació en empresa de la FUNDAE. A més, VERBIAS s'encarrega gratuïtament de tots els tràmits.

Cursos d'idiomes per a l’empresa

Mòduls pràctics d’especialització

Aquests mòduls tenen com a objectiu reforçar els coneixements consolidats en anglès, francès i en altres idiomes per adquirir més seguretat en diverses situacions de la vida professional dels seus treballadors:

Negociació

Un mòdul amb un objectiu clar: adquirir les competències necessàries per participar i exercir un paper clau en negociacions amb interlocutors internacionals. Partint de simulacions de situacions reals, es tracta de desenvolupar estratègies de negociació on la confusió i els conflictes no existeixen. Li proporcionem les eines per desenvolupar una negociació estratègica, eficient i on el diàleg és la clau de l'èxit.

Presentacions

Aquest mòdul està especialment dissenyat per a persones que fan presentacions amb certa regularitat. En aquest mòdul, el nostre formador li ensenyarà com preparar una presentació de manera clara i com transmetre al públic el contingut de manera lògica i amena. El nostre formador el posarà en situació perquè pugui reutilitzar les expressions idiomàtiques i la terminologia apropiada.

Correspondència comercial

L'objectiu d'aquest mòdul consisteix en adquirir seguretat i soltesa a l'hora de tractar la correspondència comercial. Es recomana especialment per a les persones que necessiten redactar amb certa freqüència documents o e-mails comercials. Els nostres formadors li proporcionaran les eines per reaccionar ràpidament i utilitzar les fórmules adequades en cada context.

Formació estàndard

Formació en empresa one-to-one o en grups reduïts per millorar el nivell d'anglès,  francès o d’altres idiomes dels seus treballadors. Els nostres formadors nadius li donaran la clau per adquirir una pronunciació i una entonació correctes, així com el vocabulari més adequat i precís per a cada situació. Efectivament, en situacions reals és important saber exposar les nostres idees amb total claredat i de manera convincent per aconseguir els objectius que ens hem proposat.


Business English Coach

VERBIAS posa a disposició dels directius de la seva empresa programes específics a mida  per tractar qüestions relacionades amb les finances, les assegurances o els negocis, de la mà dels nostres Business English Coach. Es tracta de formadors especialitzats en àrees concretes que han impartit formació en prestigioses escoles de negoci i que elaboraran un programa personalitzat i adaptat a les necessitats específiques de l'empresa i del professional que requereix aquesta formació a mida.


Business Cultural Coach

Perquè fer negocis a França o els Emirats Àrabs, la Xina o Rússia no és el mateix que fer negocis a Espanya, VERBIAS ha elaborat programes de formació de 20 hores. Estan dedicats a apropar els directius de les empreses d'aquest país a la cultura empresarial dels països on volen implantar el seu negoci o de les empreses estrangeres amb les quals volen realitzar nous negocis. Amb els programes Business Cultural Coach, els participants estudien nocions bàsiques de l'idioma i descobreixen les regles del protocol, aplicades a la vida en societat i al món dels negocis al país.

Els programes Business Cultural Coach estan disponibles actualment per a les següents zones:

  • La Xina
  • Pròxim Orient

No dubti a demanar-nos un programa a mida segons les necessitats de la seva empresa.