Localització

Localització de pàgines web

Traducció i adaptació dels continguts de la pàgina web de la seva empresa a la cultura comercial dels seus clients finals. Perquè no és el mateix vendre un producte al mercat francès que al mercat rus, VERBIAS compta amb un servei de traductors assessors que podran adaptar els continguts d'una pàgina web (presentació, tipus de llenguatge, colors, etc.) a les preferències dels seus clients finals per provocar una major acceptació dels seus productes en el mercat receptor. Per a una empresa, una traducció és la seva imatge i un component fonamental en el país on es vol establir.


Localització de software

Localitzar un programa no només requereix traduir els continguts, sinó també adaptar els recursos d'un programa, és a dir, els quadres de diàleg, els missatges que apareixen a la pantalla, les ajudes en línia. Localitzar és una disciplina que va més enllà de la traducció, ja que es requereixen coneixements tècnics i culturals de la cultura de destinació per poder adaptar, per exemple, el format de data i hora, els colors, els símbols emprats, etc., a l'idioma de destí. VERBIAS li proporciona la solució integral per tal d’adaptar totalment els seus programes als seus mercats de destinació en la majoria de les llengües, gràcies al nostre equip de traductors especialitzats.


Localització d’aplicacions per a mòbils

Actualment, les aplicacions per a mòbils estan a l'ordre del dia per a qualsevol empresa. Per aquest motiu, VERBIAS posa a la seva disposició un equip de traductors especialitzats en la localització de les seves aplicacions per a mòbils mitjançant eines específiques per tal que s'adaptin al 100 % als usuaris finals.